Fijn samenwerken
in het sociaal domein

Voor inwoners, consulenten en ketenpartners

Gamechanger voor
het sociaal domein

Vooral bij trajecten in het sociaal domein is Keesy een echte gamechanger. Trajecten starten doorgaans met een gesprek. Daarna kan een gemeente vervolgen met een aanvraag levensonderhoud of bijzondere bijstand. Of een participatietraject in het kader van de WMO.

Met Keesy handelen consulenten aanvragen sneller af, met daardoor meer ruimte voor persoonlijke aandacht. Ook samenwerken met ketenpartners is mogelijk.

twee mensen die samenwerken in europees kantoor met smartphones
vrouw met smartphone thuis op de bank

Waarom Keesy werkt
voor inwoners

 • Direct in contact met de juiste contactpersoon bij de gemeente
 • Gewoon via je smartphone of tablet
 • Veilig inloggen met DigiD
 • Begrijpelijk en overzichtelijk
 • Met notificaties en statusmeldingen
 • Eenvoudig foto's van documenten met de telefoon opsturen
 • Mantelzorgers, familie, vertrouwenspersonen of andere ondersteuners kunnen meehelpen
 • Ingebouwde vertaler
ʻʻ Ik vind Inwoner.app veel fijner dan post of e-mail. Ik heb nu overzicht, kan direct een vraag stellen en alles gewoon regelen met mijn telefoon. Waarom was dit er nog niet eerder?”
Patrick, inwoner Venlo

Waarom Keesy werkt
voor consulenten en
andere professionals

 • Integratie mogelijk met bestaande systemen
 • Automatische controle, vastlegging en archivering
 • Minder gegevens invoeren door slimme koppelingen
 • Minder fouten en bezwaarprocedures
 • Minder schermtijd, meer tijd voor echte aandacht
 • Eenvoudig samenwerken met andere professionals
 • Familie en andere helpers zorgen dat minder ondersteuning door de gemeente nodig is
ʻʻ Als consulent wil je meer tijd hebben voor cliënten. Meer ruimte voor maatwerk.
Beter bereikbaar zijn. Keesy maakt dat mogelijk.”
Bea, WMO consulent
keesy_25

Kennismaken?

Heb je een vraag of wil je meer weten?
Stuur een mail naar info@keesy.nl of bel 06 - 24 650 031.

skyline1
Keesy
Bezoekadres:
Van Nelle Fabriek
Van Nelleweg 1
3044 BC Rotterdam